advertorial

För den butik som vill synas ordentligt är en LED-skylt ett måste för att locka många besökare och kunder i Malmö. Precis som vanliga LED-lampor är en LED-skylt energisnål och driftsäker. Variationsmöjligheterna är också nästintill obegränsade tack vare de små diodljuskällorna som gör att man även kan skapa riktigt tunna och fina bokstäver och former. 

Med dioder av bra kvalitet får man också en mycket jämn belysning. Färgtonen går dessutom att ställa in exakt så att den stämmer överens med företagets logotyp. Med LED-skyltar slipper man kompromissa och kan i stort sett välja vilken kulör som helst och även få den i varm eller kall ton. Valmöjligheterna är många och det kan till och med vara svårt att välja ibland.

Hur utformar man en LED-skylt?

Vill man beställa LED-skyltar Malmö gäller det att tänka till ordentligt innan och fundera över vilket uttryck man vill förmedla. Ska skylten utmärka sig och ha ett färgglatt uttryck? Eller ska den se mer exklusiv ut och vara mer dämpad? Ofta tar man hänsyn till företagets profil och värden när man designar en LED-skylt. Men det gäller också att tänka på storlek så att skylten är läsbar, men även i förhållande till husets arkitektur och fasad.

 

LED-skyltar Malmö

 

Ibland kan det behövas bygglov för att sätta upp en LED-skylt

Tycker man att det är svårt att själv designa LED-skylten kan man be skylttillverkaren om hjälp. De kan designa hela skylten om man vill, men också komma med goda råd och tips. Hur mycket det kostar att få en LED-skylt tillverkad beror på storlek och hur pass komplicerad formen är. Vill man få ett exakt pris kan man be om en kostnadsfri offert. 

Det kan vara bra att känna till att man ibland behöver ansöka om bygglov för att få sätta upp en LED-skylt. Detta gör man hos Malmö kommun.