Ofta fäller man träd då man ska bygga nytt på platsen där de står, men också för att få mindre skugga på tomten och bättre utsikt. Står träden precis vid tomtgränsen är det bäst att först försäkra sig om att de verkligen står på den egna marken så att man inte fäller någon annans träd. Att fälla någon annans träd kan rubriceras som grov skadegörelse och om man straffas så kan man dömas till fängelse.

Hus med sjötomt omfattas av det så kallade strandskyddet och där får man inte fälla träd utan tillstånd från kommunens stadsbyggnadskontor. Tar man ner skyddade träd som står på den egna tomten utan att ha tillstånd så kan man bötfällas och även bli tvungen att plantera nya träd på platsen för att återskapa miljön. För att undvika otrevliga överraskningar är det bra att alltid fråga sin kommun om vad som gäller innan man sågar ner träd.

Viktigt att ta ner sjuka träd

Det finns flera bra anledningar att ta ner träd. Träd kan ibland genom sin rötter påverka husgrunden negativt, skada gräsmattan och uppfarten. Ibland är träd också placerade alldeles för nära hus eller elledningar och kan då skada dem. Döda och sjuka träd bör man också ta ner då de är försvagade och kan knäckas vilket utgör en fara för omgivningen. Vissa trädsjukdomar kan också spridas vidare och göra närliggande träd sjuka. Att ta ner träd kan därför ibland vara nödvändigt för att rädda andra träd.

 

 

När man tar ner träd är det viktigt att det sker på ett säkert sätt och att man även tänker på var man efteråt ska göra av materialet. Det finns företag som även erbjuder stubbfräsning och bortforsling av träd i samband med trädfällning i Norrtälje. Ofta har man också möjlighet att få det sågat till ved om man hellre vill det.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *