advertorial

Att ha full kontroll på vad man ska ta med vid en bouppteckning kan vara lite svårt för den som är ovan. Då är det är bättre att kontakta en jurist. Vill man ha hjälp med bouppteckning i sölvesborg går det alldeles utmärkt. Det finns både en och två jurister som har full kontroll över läget. 

Vid en bouppteckning ska man gå igenom den ekonomisk situationen i ett dödsbo. De skulder som finns ska nedtecknas. Likaså ska tillgångarna anges och skrivas ner. Det gäller även allt lösöre. Inget ska slinka undan, allt ska med. Det ska sedan registreras hos Skatteverket. 

Kort om tid om man har mycket runt sig

Har man mycket runt sig i sitt vanliga liv och drabbas av en anhörigs bortgång kan det vara svårt att hinna med allt. Det är endast fyra månader avsatt för att få till stånd en bouppteckning. Den ska då ha landat på Skatteverkets bord.

Alla dödsbodelägare ska kallas samman och man gör bouppteckningen gemensamt. Är alla överens är det inga problem. Vid dispyter är det alltid bättre att ha med en utomstående. Vill man inte anlita jurist kan en begravningsbyrå ofta ta på sig uppdraget. Oavsett hur man gör kostar det en slant. 

 

bouppteckning

 

Steg för steg gör det överkomligt

Det gäller att hitta underlag för alla tillgångar och utgifter. Bankerna kan ibland hjälpa till med detta. Man ska också utse två förrättningsmän. Det ska vara två personer som inte har med arvet att göra. På deras ansvar ligger det att skriva under att allt gått till som det ska. Ingen ska kunna gömma undan något.

Det ska skrivas namn och personnummer på dem som är närvarande. Likaså är det viktigt att alla uppgifter om de efterlevande finns med. Till sist bifogar man arvsavstående, om det finns något, samt kallelsebevis, testamente och äktenskapsförord.