När man uppfinner maskiner, gör man oftast en ritning på dator, och sedan ska delarna tillverkas och sättas ihop. Det finns stora som små stålkonstruktioner. Att foga ihop metaller med svetsning är mycket vanligt, och det krävs stor yrkesskicklighet för att vara en professionell svetsare. När det gäller stålkonstruktioner, rör och annat som ska hålla absolut tätt, krävs det licenssvetsning. Det betyder att svetsaren har en speciell behörighet för att utföra kvalificerade svetsningsjobb. Man ska kunna lita på resultatet.

 

Stålrör för byggnader och konstruktioner

Stål ingår som en självklar del i maskiner och konstruktioner, och det används både balkar, stänger och rör av stål. Speciellt i byggbranschen förekommer det mycket stålrör, eftersom det ger lättare konstruktioner. Stålrören levereras i längder, som sedan ska ingå i byggnader, avlopp, rörledningar i industrin och mycket annat. Rören tillverkas enligt en dokumenterad standard, så att man kan garantera kvaliteten. Skarvarna mellan rörbitarna måste vara täta, alldeles speciellt om det ska vara avloppsrör, ingå i en kemikalieprocess, eller om rören ska transportera heta eller frätande vätskor. En licenssvetsare tar ansvar för att ståldelarna svetsas samman på absolut bästa sätt. Det finns speciella standarder som ska uppfyllas, och en licenssvetsare är expert på just detta.

 

 

Licenssvetsning står för kvalitet

I hela landet finns det skickliga licenssvetsare. Stålkonstruktioner i Jönköping svetsas med högsta möjliga kvalitet. Liksom i övriga delar av Sverige följer licenssvetsaren normer för hållfasthet, och han tar ansvar för att arbetet håller högsta klass. Konstruktioner i stål finns överallt, både inom industrin och i byggnader, maskiner och apparater. Det kan vara allt från små delar till stora rörkonstruktioner och tankar. Det är också nödvändigt, ur samhällets synpunkt, att det inte uppstår kemikalieläckor eller att giftiga gaser kan strömma ut ur rör och ledningar. Containers ska täthetsprovas med jämna mellanrum, och alla svetsfogar måste vara täta. Licenssvetsning är ett kvalitetsarbete.