arborist

Vad gör en arborist?

Vad gör en arborist?

En arborist är en person som arbetar med träd och skötseln av dessa. Under sina arbetsdagar kan det handla mycket om att beskära träden men också se efter hur de mår och om de eventuellt behöver tas ned

Som arborist tar man hand om träd och allting som rör dem. Träd kan precis som vi människor drabbas av olika slags sjukdomar. De kan även få problem med röta. Det bästa man kan göra om man misstänker att ett träd är sjukt eller mår dåligt på något vis, är att kontakta en arborist. 

En arborist kan också komma hem till en och visa hur ett specifikt träd bör beskäras. Arboristen kan även sköta den biten åt en, om man känner att man inte vill hålla på med beskärning av trädet själv. 

 

 

Besikta, beskära och fälla träd

Man skulle kunna sammanfatta vad en arborist gör med tre saker. Besiktning av träd, beskärning av träd samt även trädfällning. 

För att ett träd ska få bästa möjliga chans till ett långt och välmående liv så är det bra om det blir undersökt ibland. En vanlig lekman kan sällan se om något inte står rätt till med trädet, om det nu inte är så att det syns väldigt tydligt på utsidan av trädet. För det måste en arborist undersöka och besikta trädet. 

Tycker man om uteliv och natur samt träd så kan ett liv som arborist vara något värt att fundera över. Det är ett relativt fritt arbete som även tillför mycket frisk luft eftersom merparten av arbetsdagarna spenderas utomhus. 

Att arbeta som arborist är ett trevligt och spännande yrke. Man lär sig hela tiden nya saker och man får möjlighet att träffa nya människor hela tiden eftersom man får åka runt och kontrollera olika träd. Träden fortsätter vara hälsosamma och friska, med hjälp av regelbundna kontroller av en arborist.