advertorial

Att bygga hus idag handlar inte bara om att slå upp fyra väggar och kasta in lite möbler eller annan inredning. Byggnation kräver en stor medvetenhet av miljöaspekter – man bygger ju husen för framtiden och i framtiden måste man klara av de klimatförändringar som kommer. Man måste bygga smart och sätta in effektiva system som drar lite energi så att man inte bidrar till ännu större klimatförändringar. Byggbranschen är en högteknologisk verksamhet.

Man behöver inte uppfinna hjulet

Tack och lov behöver man inte kunna allt själv! Det finns redan många bra lösningar på effektivt husbyggande, och det kan vara en god idé att kontakta experter som kan se till att man inte gör några misstag. Det gäller inte minst systemen för vatten, värme och sanitet (VVS), som ofta kan vara ganska avancerade och dessutom har stor klimat- och miljöpåverkan. Här kan det vara en god idé att ta hjälp av VVS konsulter för att inte bygga in dåliga lösningar. Har man redan slagit upp väggarna och anlagt rörledningarna kan det vara svårt att bygga om för att sätta in smarta VVS-system.  

image

Med smarta byggnader blir alla vinnare

En av de riktigt stora fördelarna med att anlita VVS-konsulter är att man kan få hjälp att planera goda lösningar redan på ritbordet. Här behöver man inte chansa och slå upp byggnaden först och sedan hoppas på att det går att sätta in effektiva VVS-system. Istället lägger man in energisnåla system redan från början. Det skapar säkerhet i hela processen och man kan i skissen räkna ut hur energisnål byggnaden kommer att bli. 

Med konsulthjälp kan man dessutom få hjälp att utföra många andra delar som ger god ekonomi, som till exempel energideklarationer och driftoptimering. På det hela taget blir det här ett helhetskoncept där alla parter – beställare, byggaren, byggnaden och klimatet – blir vinnare!