Finns det något så konkurrensutsatt yrke som jurist eller advokat? Det börjar tidigt redan i studierna. Där är det oerhört viktigt att få bättre betyg och resultat än sina kurskamrater för att få exklusiva och eftertraktade jobb eller praktikplatser. Karriären är mycket viktig för de kommande advokaterna.  

På Lunds universitet går det rykten om att studenter river ut sidor i bibliotekets läroböcker efter att de läst dem för att förstöra för andra. De vill inte ge sina kurskamrater möjlighet att inhämta samma kunskap, sägs det. Detta eftersom det skulle jämna ut villkoren och riskera att en annan student får lika bra betyg som en annan. Och det är ju oacceptabelt i somligas ögon. Enligt ryktet, alltså. 

En välfylld kunskapsbank

Förhoppningsvis för det någonting gott med sig i slutändan. Att bli advokat är en lång och mödosam process och det är långt ifrån alla som lyckas. Det är fortsatta studier efter universitetet och du måste slutligen accepteras av Advokatsamfundet innan du får lov att börja praktisera.  

Så är det överallt i Sverige, inte bara i Lund. Att vara Jurist i Göteborg exempelvis skiljer sig troligtvis inte någonting nämnvärt i den bemärkelsen. De har alla tagit sig igenom stora prövningar för att få sin advokatexamen. Kunskapsbanken borde vara fylld och lika värdefull som Joakim von Ankas kassavalv. 

Ansvaret hänger på advokaten

Med tanke på att många människors öden faktiskt vilar i händerna på en advokat är det kanske rimligt att vägen till yrket är så prövande för advokaterna. Tänk dig till exempel om du ställts inför rätta, och du är oskyldig dessutom.  

Det är försvarsadvokatens jobb att se till att övertyga domaren om att du inte ska in i finkan för ett brott du inte har begått. Att bli felaktigt dömd kan förstöra många liv. Inte bara ditt, utan även din familjs. Ett tungt ansvar vilar alltså på advokaternas axlar.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *