brunnsborrning

Så utförs en brunnsborrning

Så utförs en brunnsborrning

editorial

Brunnsborrning är en process där specialmaskiner används för att borra djupt ner i marken för att få tillgång till underjordiska vattenkällor.

Så går en brunnsborrning till

De maskiner som används vid brunnsborrning kan variera beroende på vilken typ av terräng och vilket djup som krävs, men består i allmänhet av en borrkrona som är fäst vid ett långt stålrör, samt pumpar och annan nödvändig utrustning. Det tar allt från några timmar till flera dagar, beroende på djup och miljö. När brunnen väl är borrad måste den förslutas med ett hölje för att förhindra att föroreningar tränger in. Därefter installeras pumpar i botten för att föra upp vattnet till ytan. Med rätt underhåll och skötsel kan en brunn ger rent och säkert dricksvatten i många år.

För att se till att brunnen byggs på ett säkert och effektivt sätt är det viktigt att anlita en professionell entreprenör. De kan bedöma terrängen och använder specialiserade verktyg och tekniker för att bygga en säker och effektiv brunn. Vattnet testas för föroreningar och en professionell entreprenör som http://www.borrwik.se/ kan ge kunderna råd om hur de ska underhålla sin brunn, och föreslå åtgärder för att skydda den mot eventuella skador i framtiden.

brunnsborrning

Efter att en brunnsborrning skett

När brunnen väl är borrad testas den för att fastställa flödeshastighet och vattenkvalitet. Vilken typ av test som utförs beror på syftet med brunnen, eftersom vissa brunnar är avsedda för dricksvatten medan andra kan användas för jordbruk eller industri. Brunnens flödeshastighet bestäms genom att mäta hur snabbt vattnet rinner ut och in i en behållare. Vattenkvaliteten testas med en rad olika instrument för att övervaka förekomsten av föroreningar. Om resultaten visar att brunnen inte är lämplig för sitt ändamål kan ytterligare arbete behövas för att förbättra vattenkvaliteten eller justera flödeshastigheten. När alla tester är klara kan brunnen tas i bruk. Regelbundet underhåll och regelbundna inspektioner bör utföras för att se till att brunnen förblir i gott skick.